Bạn đang muốn vay vốn kinh doanh qua đăng ký ô tô? Bạn cần tìm hiểu trị giá ô tô như thế nào sẽ vay được 1 tỷ đồng. Vấn đề này sẽ được chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ bằng định giá mức xe đúng vào thời điểm hiện tại nhé. Nếu mức định giá trên 1,3 tỷ, bạn có thể được vay ngay 1 tỷ đồng và giải ngân trong ngày. Chỉ cần chính chủ ô tô,…