Trong hợp đồng kinh tế nước ta có rất nhiều quy định hợp đồng kinh tế và chúng vô cùng chặt chẽ, bạn sẽ dễ dàng tìm cho mình những thông tin liên quan đến luật hợp đồng cũng như thủ tục khởi kiện. Vậy ai sẽ là đối tượng hợp đồng? Nội dung khởi kiện sẽ gồm những  gì? Hãy cùng mình theo dõi thông tin qua bài viết sau bạn nhé!

Pháp lý của hợp đồng kinh tế có đặc điểm gì?

Thông thường mỗi hợp đồng kinh tế thường sẽ có nhiều thông tin khác nhau và pháp lý đó gồm:

 • Đối tượng: Lợi nhuận là mục tiêu chung của các loại hợp đồng kinh tế. Và chúng cũng sẽ  thường là đối tượng hợp đồng, ngoài ra có thêm hàng hóa cũng là đối tượng của hợp đồng. 
 • Chủ thể tham gia giao kết: mục tiêu chính của các loại hợp đồng thường sẽ là lợi nhuận, nhằm giúp việc phục vụ sản xuất, kinh doanh được tốt hơn. Do đó, các bên tham gia ký kết hợp đồng thường sẽ là người kinh doanh, có đầy đủ năng lực trước pháp luật cũng như năng lực hành vi dân sự thì đáp ứng kịp thời điều kiện ký kết hợp đồng.
 • Về mặt năng lực dân sự:  Những tổ chức tham gia kinh doanh với tư cách là pháp nhân cần có năng lực pháp luật trong việc giao kết hợp đồng của mình. Đó sẽ là những các cá nhân, cửa hàng hoặc các đại lý thì những người đứng ra giao kết hợp đồng cần có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự.
 • Hình thức hợp đồng: được ký kết với danh nghĩa là những cá nhân, tổ chức kinh doanh cùng với trị của hợp đồng rất lớn mà hai bên đều giao kết bằng văn bản giá trị pháp luật. 
C:\Users\DMCL\Desktop\luat-su-kinh-te-can-co-nhung-yeu-to-nao.jpg

Tùy vào những đối tượng trong hợp đồng mà xác định rằng có cần phải công chứng hay chứng thực hay không. Thường với các loại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.. thì bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Đơn khởi kiện cần trình bày nội dung gì?

Theo quy định mới nhất của bộ luật tố tụng liên quan đến dân sự thì nội dung thủ tục kiện đòi nợ cá nhân. sẽ bao gồm các nội dung như sau:

 • Thời gian làm đơn khởi kiện
 • Tên tòa án bạn nhận đơn khởi kiện
 • Địa chỉ cư trú hay làm việc của người khởi kiện là cá nhân hay tổ chức.
 • Số điện thoại, số fax hay địa chỉ thư điện tử nếu có
 • Trường hợp giữa những bên thỏa thuận để tòa án liên hệ thì cần ghi thông tin địa chỉ rõ ràng.
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của những người có quyền và lợi ích được bảo vệ hoặc là cá nhân của người có quyền và lợi ích bảo vệ gồm cơ quan tổ chức
 • Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử nếu có.
C:\Users\DMCL\Desktop\111100194.jpg

Thông tin đi kèm của chứng từ thư khởi kiện là gì?

Đó sẽ bao gồm những tài liệu, hay những chứng cứ  dùng để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. 

Với những trường hợp vì yếu tố khách quan nao đó mà người khởi kiện không nộp đầy đủ các loại tài liệu, minh chứng đính kèm thì buộc họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh được quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. 

Người khởi kiện cần bổ sung thêm các loại tài liệu, chứng cứ khác theo quy định hợp đồng kinh tế và yêu cầu của Tòa án. Bao gồm:

 • Những chứng cứ dùng để chứng minh cho việc khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp 
 • Giấy chứng thực cá nhân như: chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu;
 • Hồ sơ pháp nhân đối với người khởi kiện là tổ chức.